Protok klijenta kroz studio uključuje kineziterapeutsku i fizioterapeutsku njegu te resurse i sisteme potrebne da se osoba provede sa inicijalne točke do željene stabilizacije i/ili finalizacije procesa, a sastoji se od nekoliko koraka koji uključuju: komunikaciju, treninge, terapije, samoaktivaciju, razne analize i savjetovanja. Dobra briga o članu podrazumijeva dobro poznavanje inicijalnog zdravstvenog stanja i karaktera osobe, prethodnih i aktualnih životnih okolnosti, kao i mnoge druge detalje koji mogu utjecati na proces u pozitivnom i negativnom smislu.


1. KONTAKT / RAZGOVOR / ANALIZA

Nakon inicijalnog kontakta kandidat za upis e-mailom šalje kraći set informacija o sebi: samoprocjenu trenutnog psihofizičkog stanja, dosadašnjih navika i iskustva u vježbanju/terapijama, kao i ciljeve koje žele postići dolascima u studio. Potom se dogovara termin razgovora na kojem se upoznaje naš prostor i dodatno izmjenjuju informacije. Već na prvom razgovoru, ako osoba to želi, može se napraviti i inicijalna analiza posture, sastava tijela, mjerenje krvnog tlaka, pulsa u mirovanju i pulsne oksimetrije. U istom ili zasebnom terminu ugovara se i tzv. probni trening na kojem se dolazi do daljnih informacija kako o inicijalnom stanju novog člana, tako i o metodama rada i samoj filozofiji studija.

2. PROBNI TRENING

Probni sat je praktično-teoretskog karaktera i sadržava jednostavne testove za procjenu motorike, a izvodi se na reformerima, podu, sa i bez rekvizita te na otvorenom, trajanja od 45 do 120 minuta. Testiraju se motoričke sposobnosti, disanje i kontrola pokreta, komunikacija, mogućnost pretvaranja uputa u pokret i osjećaja u riječ. Sportska odjeća i obuća sukladno prilici.

3. DEFINIRANJE OKVIRA SURADNJE

Sukladno novostečenim informacijama zajednički se utvrđuju ciljevi, metode rada, termini, trajanje i slojevitost programa te sukladno tome cijena, prava i obaveze.

4. INTEGRACIJSKI PERIOD

Po zaključenom dogovoru i uplati članarine započinje integracijski period koji se sastoji od niza individualnih treninga na zatvorenom i otvorenom, savjetovanja i daljnje analize, s ciljem dovođenja člana na zadovoljavajuću razinu za nastavak u grupnom režimu rada. Pojačanim radom u početku znatno se bolje i brže savladavaju zadaci te provociraju poželjne psihofizičke promjene te u konačnici štedi vrijeme i novac. Trajanje, intenzitet i karakter integracijskog perioda najviše ovisi o inicijalnom stanju osobe i vremenu uloženom u rad, a može varirati od nekoliko tjedana do preko godine dana. Prvenstveno se utječe na opću motoriku, metabolizam i sposobnost samoprocjene. Korekcije su zahtjevan proces u kojem je korisno biti dobro motiviran – pozitivan stav, otvoren um i spremnost na rutinske izlaske iz zone komfora jedina su garancija uspjeha.

5. REDOVNO ČLANSTVO

Jednom kad novi član svoju motoriku digne na zadovoljavajući nivo, a metabolizam u poželjne okvire, smatra se da je je “formiran” i da daljnji razvoj razvoj nastavlja kroz rad u grupi, individualno ili kombinaciji navedenog. Vrijeme ipak čini svoje pa treba imati na umu da je psihofizičko stanje nešto što stalno fluktuira – za očekivati je da ponekim članovima stresni uvjeti života i dulje izbivanje sa treninga naruše stanje pa se u tim slučajevima “vraćaju” na integracijski period kako bi nadoknadili izgubljeno i opet uhvatili dobru formu i kvalitetnu rutinu.